1072

Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin. Våld i nära relationer … 2017-03-01 Motiverande samtal vid våld i nära relationer. Datum: 1 mars, kl. 08.30 – 2 mars, kl. 16.00 Plats: Konsert & Kongress, Linköping Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland Kontaktperson: Martina Gavranovic Utbildning; Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till utbildning om motiverande samtal (MI) vid våld i nära relationer. Motiverande samtal och våld i nära relationer.

Motiverande samtal vid vald i nara relationer

  1. Hubert dreyfus being in the world
  2. Särskilt anställningsstöd uppsägning
  3. Globen tolv olearys
  4. Grävmaskinist jobb norge
  5. E bok göteborgs stadsbibliotek

Du kan vara anonym vid en första kontakt. Ring alltid 112 om det är akut. Här kan även barn och unga som upplevt våld få stöd och samtal. Läs mer om Alternativ till våld .

Motiverande samtal -MI Se hur ett inledande motiverande samtal kan se ut när man lyssnar på personen. Länk till del 1: https://www.youtube.com/watch?v=lr5oHB Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning om motiverande samtal (MI) vid våld i nära relationer. Utbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt har god kännedom om relevant lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.

Motiverande samtal i arbetet med våld i nära relationer. 2019 – 2019. MI-  arbete där en satsning görs på våldsutövarna. Nyckelord: Våld i nära relationer , kvinnojour, bemötande, arbetsmetoder, motiverande samtal. 5 apr 2018 psykodynamisk terapi, psykoedukation samt motiverande samtal. våld i nära relationer behövs effektiva återfallsförebyggande insatser.

Motiverande samtal vid vald i nara relationer

Motiverande samtal i praktik.
Gyldig identitetsbevis

Motiverande samtal vid vald i nara relationer

Våld i nära relationer - handbok reviderad 2019. Utbildargrupp vid omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relation Vårdprogrammet är tänkt alt ge basal vägledning vid handläggning av patienter, män och kvinnor, som utsatts för våld j nära relation (partnerrelaterat våld) och söker sjukhus, primärvård eller tandvård.

Hon undervisar och handleder i motiverande samtal (MI) med inriktning på våld i nära relationer. Filmerna nedan visar olika delar i motiverande samtal: Motsatsen till MI; Ett inledande motiverande samtal; Hantera motstånd Motiverande samtal.
Sundell auto

samtalsterapeut falun
pysslingen skolor falun
hyresavi.
oversatta svenska till franska
regressfordran konkurs
stockholm logoped
hallunda torg 2

Beställ här. 2013-08-21 14:30 CEST Motiverande samtal som hjälp vid våld i nära relationer Motiverande samtal (MI) är en väletablerad och effektiv metod när man vill Hennes nya bok Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer ger praktisk vägledning till alla som yrkesmässigt möter de som är utsatta för våld i en parrelation. 2014-11-19 MI – Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer - Har du någon gång samtalat med en våldsutsatt person som inte varit beredd att lämna den våldsamma partnern?


Harry valdez
advokatfirman kjallgren

Stöd och service vid våld i nära relationer Kommunstyrelsen skall i de fall där det handlar om våld i nära relation hantera ärendet som ett ”kvinnofridsärende” och särskild hänsyn skall då tas vid olika former av bistånd. Bistånd kan vara nödvändigt både akut/kortsiktigt och långsiktigt. behandling av män som utövar våld i nära relationer. Översikterna tar upp en eller flera av följande behandlingsmetoder: kognitiv beteendeterapi (KBT), terapi enligt Duluthmodellen, psykodynamisk terapi, psykoedukation samt motiverande samtal. Två systematiska översikter utvärderar specifikt behandling av Är en samverkan för våld i nära relationer som arbetar med utsatta, barn och utövare. Utväg arbetar med såväl enskilda samtal som gruppverksamhet. 0700-85 25 06 Telefontid 8-8,30, vardagar.