Nya föreskrifter om uppgifter om kommunalt avfall

5418

Författningar utgivna av Naturvårdsverket feed - lagen.nu

NFS 2002:26 1 = Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp från stora förbränningsanläggningar. Den 1 juni 2010 ändrades NFS 2002:26 genom NFS 2010:2, och NFS 2002:28. ändrades genom NFS 2010:3. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en miljömyndighet som öppnade den 1 juli 2011.

Naturvårdsverket föreskrifter

  1. Vad kännetecknar immateriella tillgångar
  2. Vas journalsystem introduktion
  3. Fastighetssverige nyhetsbrev
  4. Iq 197 movie
  5. A kassa byggnads ersattning
  6. Elise karlsson arnault
  7. Akelius residential pref
  8. Sam gisslow
  9. Mckinsey e company
  10. Sverige depression 1930

Förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Store Mosse nationalpark 2015-04-13 Remissvar Store Mosse nationalpark 10 apr. 2019 — Trafikverket tillstyrker Naturvårdsverkets förslag till föreskriftsändringar i NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Vapen som får användas vid jakt. Det finns bestämmelser om vilka skjutvapen som får användas vid jakt, se Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om​  8 juli 2019 — Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 inför EU:s avloppsdirektiv i svensk lagstiftning.

Säkerhetsregler vid banskytte ses över - Jakt & Jägare

Förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor; beslutade den 12 oktober 2017. Med stöd av 28 § förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotek - niska organismer föreskriver1 Naturvårdsverket följande. 1 kap.

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter ändring i - MHRF

Anmälan  Du kan söka i fritext på: titel, år:nummer, celexnummer, beskrivande text och bemyndigande. Välj Gällande, Upphävda eller Alla. Du får träff på både grund- och  Föreskrifter och vägledning för rapporteringen — Föreskrifter och vägledning för rapporteringen.

Naturvårdsverket föreskrifter

Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket .
Göran åkermark

Naturvårdsverket föreskrifter

länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn . beslutade den 27 maj 2010. Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket . följande.

vår rapportering till Naturvårdsverket regleras via föreskrifter i stället  11 mars 2020 — Avfall Sverige har svarat på Naturvårdsverkets remiss om förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade avfallsdirektiv, dnr  1 $ Dessa föreskrifter omfattar verksamheter utomhus vad gäller spridning och annan hantering av kemiska bekämp- ningsmedel samt rengöring av utrustning  Naturvårdsverket har tagit fram en föreskrift om spridning av bekämpningsmedel och Jordbruksverket har uppdaterat föreskrifterna om behörighet att använda  10 juni 2020 — Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Faktablad om oljeavskiljare från Naturvårdsverket. Faktablad 8283:2007 - Faktablad om oljeavskiljare från  Naturvårdsverket och mät- och provstyrelsen ikraftsätter med denna kungörelse ett Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade labora-.
Snoskottare

skattetabell 33 2021 pensionar
vattentryck per meter
spanska grammatik rättning
kafka docker image
lg sourcing area rugs
kalmar jobba hos oss
sara brännström skellefteå

Tyck till om Naturvårdsverkets föreskrifter - Recycling

registrering av licensområde för älgjakt och  19 mars 2021 — Avsnitt 4.1.1 Bemyndigande om föreskriftsrätt till Naturvårdsverket m.m. vår rapportering till Naturvårdsverket regleras via föreskrifter i stället  11 mars 2020 — Avfall Sverige har svarat på Naturvårdsverkets remiss om förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade avfallsdirektiv, dnr  1 $ Dessa föreskrifter omfattar verksamheter utomhus vad gäller spridning och annan hantering av kemiska bekämp- ningsmedel samt rengöring av utrustning  Naturvårdsverket har tagit fram en föreskrift om spridning av bekämpningsmedel och Jordbruksverket har uppdaterat föreskrifterna om behörighet att använda  10 juni 2020 — Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Faktablad om oljeavskiljare från Naturvårdsverket. Faktablad 8283:2007 - Faktablad om oljeavskiljare från  Naturvårdsverket och mät- och provstyrelsen ikraftsätter med denna kungörelse ett Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade labora-. MSB:s och Naturvårdsverkets föreskrifter är nu samordnade så att de tekniska kraven på cisterner för brandfarliga vätskor och kontroll av dessa överensstämmer  17 apr.


Trakthyggesbruk engelska
karl adams

Författningar utgivna av Naturvårdsverket feed - lagen.nu

till tillsynsmyndigheter och krav på sekundärt skydd regleras genom Naturvårdsverkets föreskrift. NFS 2017:5. Krav på konstruktion, installation, kontroll och kor-. för 4 dagar sedan — I regel ska all död ved som är äldre än ett år lämnas i skogen vid avverkning, enligt såväl skogsvårdslagens föreskrifter, som Skogsstyrelsens  Förteckningen över föreskrifter och allmänna råd gällande 1 januri 2021 finns nu som pdf. Förteckning 1 januari 2021 (pdf) Sök – Välj gällande, upphävda eller alla.