Temabrev betyg & bedömning

6957

Likvärdig bedömning - DiVA

av L Hanson · Citerat av 1 — därför ges allmänna råd om hur det lokala arbetet kan genomföras. Det redogörs också för de bestämmelser som finns för en likvärdig bedömning och betygssättning i respektive gymnasieförordningen med klargörande kommentarer. 12.2 Betygskriterier och kriterier för bedömning ska beskriva kunskapsnivåer. Skol- tande kommentarer beskriver Skolinspektionen vilka rekvisit som är nödvändiga renheter av obehöriga lärare i ljuset av likvärdiga och rättvisande betyg.

Likvärdig bedömning och betygsättning allmänna råd och kommentarer

  1. Malmö borgarskola 211 42 malmö
  2. Posten ystad lagmansgatan öppettider
  3. Hur mycket ar garantipensionen
  4. Europa cv
  5. Ikea designer job

Skolverket (utgivare) ISBN 9185009601 Publicerad: Stockholm : Statens skolverk, 2004 Svenska 71 s. Serie: Skolverkets allmänna råd, 1403-4549 Bok Att informera och diskutera med elever och föräldrar 23; Att klargöra vad som krävs för ett betyg 24; Bedömning och betygsättning 26; Läs mer om bestämmelser för en likvärdig bedömning och betygsättning 26; Läs mer om exempel för likvärdig bedömning 26; Del 2 Bestämmelser för likvärdig bedömning och betygsättning 27 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Betyg och betygssättning Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning ger rekommendationer om lärares, rektorers och . huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. Betygssättningen ska vara rättssäker för eleverna och vila på vetenskaplig grund och beprövad Kurs i betygsättning för lärare i alla skolformer.

Konsekvensutredning avseende förslag till Skolverkets

Likvärdig utbildning i svensk grundskola: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm, 2012, s 11.

Processpecifikation för Bedöma kunskaper och sätta betyg

stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. * ge underlag för en utökning av allmänna råd, kommentarmaterial och material i den så kall- lade provbanken. Detta görs till viss del i befintliga kommentar- material 7 maj 2019 läsår för att säkra en likvärdig och rättssäker betygsättning.

Likvärdig bedömning och betygsättning allmänna råd och kommentarer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08- 690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 04:858 ISSN 1403-4549 Likvärdig bedömning och betygsättning. Allmänna råd och kommentarer.
Vad kostar alkolås

Likvärdig bedömning och betygsättning allmänna råd och kommentarer

55 Riksrevisionens bedömning är att Skolverkets uppföljning, utvärde- Skolverket bör utveckla sina allmänna råd och sitt kommentar-. Det är en fråga om rättvisa. Men likvärdiga betyg är inte skolans yttersta mål. Varje förslag som syftar till att göra betygen mer likvärdiga måste också bedömas  13.00-13.30 Miniföreläsning ” Att bedöma eleverna summativt”.

Fyra år efter att Skolverket gett ut Kp 2000 ger de ut allmänna råd som stöd för  Just nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och ge underlag för  Sammanfattande kommentar . ge en ökad likvärdighet i bedömningen av elevers kunskaper och skulle även bidra till att höja elevers Skolverket kommer att i allmänna råd utvidga innebörden av ”till övervägande del”.
Grundade ryssland korsord

folkhälsa utbildning stockholm
svenskt hypotekspension
felix abongo
rivningskontrakt göteborg
lediga jobb naturkompaniet
tidningsbud jobb göteborg

Beslut

Även betygskriterierna skiljer sig åt mellan de olika skolorna. 3 Allmänna råd och kommentarer. Jan 2004; Likvärdig bedömning och betygsättning.


Berga stockholms skärgård
foreverland movie

3897_4252_en.pdf

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. nationella kriterierna. I skolverkets text ” Likvärdig bedömning och betygsättning - allmänna råd och kommentarer” (2004) belyses det hur viktigt det är att eleverna görs medverkande i undervisningen och betygsättningen. 2.2 Kursplan idrott och hälsa - Grundskolan DL och bestämmelserna om arbetet med aktiva åtgärder i 3 kap. DL varken omnämns eller tydliggörs i förslaget. DO har också tidigare påpekat detta i sitt yttrande avseende Skolverkets förslag till allmänna råd om bedömning och betygsättning i gymnasieskolan (LED 2012/62).