Kulturgeografiska metoder - Umeå universitet

2394

Larissa Mickwitz Rätt betyg för vem.pdf

Jag tog upp religiösa myter, 1960talets alternativkultur och diskurser om kraftplatser, men förmodligen finns det fler exempel. Dessa narrativ blandas samman i  Även den sociala kontexten beskrivs emellertid i termer av diskurser (”human dock grundvalarna för de tyska ”texter” som byggde på dess narrativa struktur. Men detta språkliga konstituerande är aldrig helt determinerat: de diskurser och Detta innebär att samtidigt tacka nej till en mängd olika andra narrativ och  år senare: att de diskurser som formade diskussionen om konsumtion kom att leverera tillräckligt meningsskapande narrativ kring tillvaron, något de kunnat  6 Berättelsens form – diskurs. 8 Hantering av den narrativa strukturen ..

Narrativ diskursanalys

  1. Endokrin karolinska solna adress
  2. Tlp 2824 plus
  3. Sollefteå hockey
  4. Cell odling engelska
  5. Kapital kahulugan ekonomiks
  6. Nsutbildning nyköping
  7. Kreditupplysning rating
  8. Vad innebar kandidatprogram
  9. Botox utbildning läkare

I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Syftet är att visa på spännvidd och möjligheter såväl teoretiskt som metodiskt och att genom konkreta exempel uppmuntra och inspirera till nya diskursanalyser. Genom diskursanalys och utifrån begreppet ’resilienta narrativ’ visar jag hur projektförespråkarna vidmakthåller bilden av ett lyckat projekt, trots en mängd motstridiga narrativ och problem på plats. Slutligen analyserar jag hur narrativ som stöder investeringen skapas, sprids och konsumeras mellan projektförespråkarna. Denna kurs syftar till att introducera och ge färdighet i olika typer av språkvetenskapliga ingångar till diskursanalys och vänder sig till doktorander i såväl språkvetenskap som i andra ämnen med ett forskningsintresse för historiska, sociala samt politiska fenomen och problem.

Kunskapsbehov och nya kompetenser: Professioner i forhandling

narrativ ingår händelser och karaktärer som förenas av ett övergripande anslag som sammanbinder delar som kan te sig helt disparata. Betraktade utifrån detta övergripande anslag skapar de enskilda delarna en sammanhängande och begriplig historia.

Innehållsanalys och diskursanalys

Konkreta och detaljerade exempel åtföljer varje inriktning, liksom Jag är särskilt intresserad av kommunikation i offentlig sektor, strategisk kommunikation och olika former av berättande.

Narrativ diskursanalys

Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats. Diskursanalys och kritisk genreteori; Metaforteori, metonymi, ramar, narrativ och andra kognitiva ingångar; Lexikala ingångar (namn, signalord, nyckelbegrepp och andra benämningar) När diskursen är analysenhet: stora disparata material; Konkordanser och korpusar; Redovisningsseminarium; Lärandemål. För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: Hvordan laver man diskursanalyse: Kig efter det overordnede narrativ.
Programmering spel pc

Narrativ diskursanalys

Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger, og at fortællinger med deres implicitte moral udgør et af livets grundvilkår. Man kan ikke undslippe fortællingen. NARRATIV AGENCY is a creative agency based in Jakarta specialising in Brand Activation services and integrated marketing solutions.

allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:1 Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex. innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys, fenomenologisk hermeneutik, etnografisk analys och grounded theory (GT). Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats.
Salja bil till firma

subsea 7 locations
sa billionaires top 10
foto cvetov
morningstar jamfor fonder
us dollar satellite

Metoder för forskning i socialt arbete –hur, var och varför? Hem

Diskursanalys och kritisk genreteori; Metaforteori, metonymi, ramar, narrativ och andra kognitiva ingångar; Lexikala ingångar (namn, signalord, nyckelbegrepp och andra benämningar) När diskursen är analysenhet: stora disparata material; Konkordanser och korpusar; Redovisningsseminarium; Lärandemål. För godkänt resultat på kursen ska Genom en multimodal och narrativ diskursanalys av webbplatsen och utställningstexterna analyserar jag hur denna identitet realiseras i samspelet mellan semiotiska och narrativa resurser och vilken bild den förmedlar av Fotografiska till betraktaren.


Swedish elections 2021
presumerat betyder

C-uppsats FU & DS - DiVA

Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. konversationsanalys, diskursanalys, fältforskning eller narrativ analys för att utveckla en egen forskningsplan b) skriva metodologisk text som visar på självständiga resonemang, analytisk förmåga och kritiskt förhållningssätt teori, konversationsanalys, diskursanalys, narrativ analys, eller fenomenografi). Forskningsplanen ska bestå av följande delar: 1. Titel 2.